Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-

2024 "The roar of victory."
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-

6.8 | 1h43m | R | en | Fantasy

A compilation film featuring the eleventh episode of the Swordsmith Village Arc and the first episode of the Hashira Training Arc.

View More
6.8 | 1h43m | R | en | Fantasy , Animation , Action
Synopsis

A compilation film featuring the eleventh episode of the Swordsmith Village Arc and the first episode of the Hashira Training Arc.

...... View More
Cast

Natsuki Hanae , Akari Kito , Hiro Shimono

Director

Koji Eto

Producted By

Aniplex , Shueisha

Trailers

>